POMEMBNO:

Potek žrebanja
- Tehnična služba je zbrala vse veljavne srečke (samo tiste, kjer ni bilo očitnih zlorab)
- Sistem je za vsako nagrado srečke razdeli in pomešal
- Sistem je avtomatsko izžrebal nagrajenca tako, da je spisek srečk zarotiral in vrtel naključno časa.
- Zmagovalec je bil tisti, katerega srečka se je na spisku ustavila na beli ločni vrstici.
- Sistem je nato izločil s spiska vse ostale srečke zmagovalca in po istem postopku izžrebal še rezervo
- Za glavno nagrado je sistem izžrebal 3 rezerve
  15. člen Mešetar.com si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- Se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- se pojavi dvom v zlorabo ali goljufijo pri nagradni igri ali
- se ugotovi, da izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili
- se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.


Zmagovalec glavne nagrade


Samsung GALAXY S 3

Dobitnik nagrade: NI ZMAGOVALCA

ČESTITAMO !

 


Nagrajenci dodatnih nagrad

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!Kako prevzeti nagrade

Zmagovalci nagrad bodo po v naslednjih dneh obveščeni po elektronski pošti z vsemi navodili.